Inleiding in de expertise

Al sinds mensenheugenis roepen besluitvormers en beheerders de hulp in van "specialisten" om hen in te lichten over de omstandigheden die hun keuze zouden kunnen beïnvloeden.

In lang vervlogen tijden waren die besluitvormers veelal krijgsheren, staatshoofden of geestelijken en hun "specialisten" vooral sjamanen, goeroes, orakels, astrologen, alchemisten of waarzeggers.

Gelukkig is onze maatschappij door de eeuwen heen geëvolueerd. Die "adviesreflex" is weliswaar gebleven, maar nu zijn de besluitvormers die raad nodig hebben vooral bedrijfsleiders en managers, en kunnen we nu vertrouwen op exacte wetenschap en techniek in de plaats van onze toevlucht te moeten zoeken tot wichelarij en vage voorspellingen.
En net om die reden hebben al onze experts een technisch diploma op zak, als bewijs van de fundamentele technische kennis waarmee ze u van dienst kunnen zijn.

Vroeger werden waarzeggers en helderzienden geraadpleegd voor alles; vandaag noopt het steeds uitdijende wetenschaps- en technieklandschap experts tot specialisatie.
De "allesweter" behoort tot het verleden. Daarom zijn wij met veel, zodat we u, eventueel zelfs in team, de relevante antwoorden kunnen geven op al uw vragen. Onze interventiedomeinen hebben hoofdzakelijk betrekking op de bouw, de industrie, elektromechanica, burgerlijke aansprakelijkheid, preventie en juridische bescherming.

In de Oudheid trokken we tot bij de specialisten om hen te raadplegen. Dat nam heel wat tijd in beslag en was allerminst praktisch, al klopt het wel dat het begrip tijd toen een andere invulling kreeg.
Maar die tijd ligt ver achter ons, en daarom beschikt e-bex over experts verspreid over heel Frans- en Duitstalig België. Dankzij die mobiliteit kunnen we kort op de bal spelen en een lokale dienstverlening aanbieden.
Anderzijds zorgen onze beheerders ervoor dat afspraken vlot en snel gemaakt worden, nemen ze de administratieve afhandeling van de dossiers voor hun rekening en verzekeren ze een goed contact tussen verzekerden en derde partijen.

In het verleden waren willekeur en traagheid troef. Eeuwenlang dacht de mens dat de aarde het middelpunt van het heelal was, een opvatting die heel moeilijk om te buigen bleek.
Vandaag evolueert en verandert de arbeidswereld razendsnel, waardoor we onszelf voortdurend in vraag moeten stellen en onophoudelijk moeten bijscholen. Daarom heeft e-bex sinds zijn oprichting geïnvesteerd in de continue opleiding van zijn experts en beheerders.

We wensen u een fijn bezoek aan onze website. U kunt onze structuur en onze werking hier in detail ontdekken. Hebt u vragen, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. We antwoorden u met plezier.

WELKOM IN DE WERELD VAN DE EXPERTISE

  • Rue Vaudrée 21 - 4031 Liège - 04 239 71 20 - info|e-bex:be
  • Rue de Bomerée 11 - 6110 Montigny-le-Tilleul - 071 36 13 34 - info.hainaut|e-bex:be