Filosofie

Wij van e-bex zijn bovenal "dienstverleners", we streven dan ook deze doelstellingen na:

 • Expertisekwaliteit : Onze experts zijn allemaal technisch opgeleid en beschikken over een rijkdom aan kennis om hun opdracht naar behoren te vervullen. De vaardigheden van onze medewerkers zijn bovendien zo divers dat we elke opdracht kunnen toewijzen aan een expert die perfect geschikt is om het schadegeval in kwestie af te handelen. En vergeten we zeker ook niet het sterke potentieel van een hecht "team": elke expert kan op elk moment als dat nodig blijkt een beroep doen op de kennis en de ervaring van een collega.
 • Snel en termijngericht : Ons secretariaat, dat werkt met krachtige software, en ons omvangrijke team van experts, die verspreid zitten over het hele Frans- en Duitstalige landsgedeelte, zijn onze en uw garantie op een snelle uitvoering van de opdrachten die we toevertrouwd krijgen.
  De agenda's van de experts worden opgesteld door de administratieve beheerders, die daarnaast instaan voor de opvolging van de verschillende dossiers en rapporten en brieven moeten doorspelen.
  Door de dingen centraal te beheren kunnen we elk dossier heel precies opvolgen en onze opdrachtgevers op de hoogte houden van de evolutie van hun dossier.
  Verder beschikken we ook over een nooddienst: een van onze experts kan altijd binnen de 12 uur nadat de maatschappij de opdracht geeft ter plaatse zijn.
 • Opleiding : Op de hoofdzetel worden regelmatig opleidingsmeetings gehouden.
  Aan die meetings nemen ook externe sprekers deel, die het dan bijvoorbeeld hebben over bepaalde specifieke gevallen of onze experts een uiteenzetting geven over de laatste ontwikkelingen op het vlak van opsporing, reparatie en sanering.
  Tot slot worden de termijnen en de rapporten gecontroleerd door de Senior Experts van het bureau. Zij overleggen minstens een keer per week met de experts om de kwaliteit van de dienstverlenging te waarborgen.
 • Representativiteit en relatie : We zijn ons bewust van de belangrijke rol als "vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij" die een expert toebedeeld krijgt. Daarom hebben we bijzonder veel oog voor het voorkomen van de expert en de "menselijke relatie" die hij met de verzekerde moet aanknopen. Onze experts moeten aan de verzekerde en aan de makelaar alle nodige toelichting geven, zodat ze de verdere afhandeling van het schadegeval begrijpen. Ook hier gaat het erom het "tegenstrijdige" karakter van onze taak te doen respecteren.
 • Deontologie : De functie van expert vergt uiteraard de meest absolute striktheid op het vlak van integriteit, geloofwaardigheid en het naleven van de deontologie. Dat staat buiten kijf, en alle medewerkers van het bureau leven die eis zonder enig voorbehoud na.

Het logo van e-bex is niet toevallig een uil, weet u.
Deze vogel is al eeuwenlang het symbool van wijsheid en kennis.
Hij was de boodschapper en raadgever van de godin Athena en stond bekend om zijn geleerdheid, integriteit en scherpzinnig oordeel, drie onontbeerlijke pijlers van de expertise...

 • Rue Vaudrée 21 - 4031 Liège - 04 239 71 20 - info|e-bex:be
 • Rue de Bomerée 11 - 6110 Montigny-le-Tilleul - 071 36 13 34 - info.hainaut|e-bex:be